Word vriend /

Draagt u Nasi Idjo een warm hart toe? Word dan Vriend!

LAAT UW HART SPREKEN EN WORD VRIEND VAN NASI IDJO!

Waarom vriend worden van Nasi Idjo?

Wat vragen wij van u?

Om onze projecten, ideeen en initiatieven te ondersteunen vragen we een financiele bijdrage. Zie voor meer informatie bij de diverse vormen van Nasi Idjo-vriend zijn. Als vriend ondersteunt u Nasi Idjo niet alleen financieel, u toont uw interesse en betrokkenheid en bent daarmee ambassadeur van Nasi Idjo.

Wat krijgt u hiervoor terug? Alle voordelen op een rij:

Welke mogelijkheden tot vriend worden zijn er? Tevens kunt u zich hierbij aanmelden:

Bij aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief en een formulier dat ingevuld, ondertekend en retour gezonden dient te worden voor de automatische incasso.

Er is uiteraard altijd de mogelijkheid een incidentele gift te doneren, dit kunt u doen via onze bankrekening nr. NL61RABO0317271989 t.n.v. stichting Nasi Idjo o.v.v. gift.

Heer Mevrouw *
*
*
*
*
*
*
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden Afmelden
Top