Wie /

De missie en visie van stichting Nasi Idjo zijn als volgt:

# Missie

Stichting Nasi Idjo wil als platform dienen om de Indische identiteit en geschiedenis zichtbaar, herkenbaar en tastbaar maken voor iedereen, al dan niet Indisch.

# Visie

Nasi Idjo ziet haar missie als een prikkel; ze geeft inzichten, inspireert en zet aan tot overdracht op verschillende niveaus, binnen en buiten de Indische gemeenschap.


We geven onze missie en visie handen en voeten door het initieren van projecten, of het aangaan van gezamenlijke projecten met partners rondom actuele, universele thema’s en persoonlijke verhalen.
Daarbij is ons motto:
Nasi Idjo - jouw Indisch podium.

Top