Wie /

Nasi Idjo is in 2003 gestart vanuit de behoefte van Indische ouderenverenigingen een jonge(re) doelgroep aan te spreken. Al vanaf het begin was de organisatie een zelfstandig opererende organisatie met eigen evenementen.

Sinds maart 2004 is Nasi Idjo officieel een stichting met Vaya Nijhof-Schippers, Iris Cousijnsen en Raffie Wattimena als bestuursleden van het eerste uur. In de afgelopen jaren hebben verschillende personen de functie van penningmeester op zich genomen; de uitoefening van het voorzitterschap (Vaya) en secretariaat (Iris) zijn echter al die tijd ongewijzigd gebleven. Tijdens het eerste grote (meergeneratie)project Aanpassen! zwaaide Dick ten Kate met veel succes de scepter over de financiën. Uiteindelijk werd dit een gedeelde functie met het secretariaat. In 2011 werd het - destijds tweekoppige - bestuur versterkt met Paula Hinne.

Voorafgaand aan het tienjarig bestaan van de stichting startte het bestuur een professionaliseringsslag met steun van Provincie Overijssel en Advies op Maat, het gesubsidieerde traject vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en de Sesam Academie. Dit resulteerde onder meer in uitbreiding van het bestuur met Theresa Kock en Rick Zimmerman van Woesik. Ook werd vanaf toen de focus steeds meer gelegd op het initiëren van, en aangaan van (gezamenlijke) projecten.

In 2017 is vanuit het bestuur besloten een punt te zetten achter de organisatie. Op zaterdag 3 maart 2018 - 15 jaar na de oprichting - heeft het bestuur temidden van vrienden, relaties en familie op passende wijze het jubileum c.q. afscheid gevierd - met muziek, lekkere hapjes en een forumgesprek over 'Indisch anno nu'. Lees hier meer over de te verkrijgen jubileumuitgave.

Top