Wie /

Paula

Secretariaat


Vanaf het begin heeft Paula Nasi Idjo gevolgd en zette zij zichvrij regelmatig in als vrijwilliger. Na een 'stage en inwerkperiode' trad zij in 2013 toe tot het bestuur, als algemeen bestuurslid.

Paula voelt zich zeer verbonden met de Indische cultuur en wil haar steentje bijdragen het Indisch zijn levend te houden, te versterken, te delen en door te geven door middel van verdiepende activiteiten. Het voelt voor haar dan ook bevoorrecht om hieraan mee te mogen werken.

Naast Paula's inzet voor Nasi Idjo is zij zeer actief voor diverse andere vrijwilligersorganisaties, waaronder SIVE.

Top